Elállási jog

Kedves Megrendelőm!

Az elvégzett munkáim jelentős többségét ( 60-70% ) teszik ki az általatok megálmodott egyedi ékszerek elkészítése. Nagy öröm ez számomra, mert olyat adhatok, ami egyedi és nekem is fontos, hogy legyenek kihívások a mindennapokban :) A különleges kérések egyikénél sem számítok fel felárat ( egyelőre ), minden annyiba kerül, mintha készen megtaláltad volna a webáruházban.

Magyarországon az internetes vásárlás törvényileg szabályozott, a vásárlót védi. 14 napig van lehetőséged - akár indoklás nélkül is - visszaküldeni a neked esetleg nem tetsző ékszert, de ez a kéthetes garancia nem vonatkozik az egyedi kérés alapján elvégezett munkára.

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát ... c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Fontold meg kérlek, mit szeretnél, mielőtt belevágunk az együttműködésbe. A folyamat során igyekszem a legalaposabban egyeztetni veled - írásban (!!!!) - a részleteket, hogy ne hibázzak. Ennek ellenére előfordult már, hogy tettem oda ékezetet, ahová nem kellett volna s így az ékszerért ( melyet így is elfogadott a megrendelő ) természetesen nem kellett fizetni.

Menet közben fotón is megmutatom a félkész / elkészült ékszert, hogy tudjunk még rajta módosítani, ha szükséges.

Így, ha mindent a kérésednek megfelelően csinálok, az elkészült ékszert át kell venned és ki kell fizetned. 

Köszönöm, hogy ezt elolvastad és megértetted. Megrendeléseddel kapcsolatban az alábbi részleteket várom, ha úgy döntesz, megtisztelsz a megbízásoddal.

üdv, Kata

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia

A megrendelő a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!


Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.
14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) ...

b) ...

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor info@keresztenyekszer.com